Skip to main content
Google Street View

3Д ПРОШЕТКИТЕ НА GOOGLE STREET VIEW

Од Јуни 2017 година, 3Д ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ - 3Д ПРОШЕТКИТЕ ќе бидат достапни и на GOOGLE STREET VIEW и на GOOGLE MAPS со што ќе можат истите да бидат достапни до милиони корисници. MATTERPORT и GOOGLE склучија соработка за да може импресивните 3Д ПРОШЕТКИ да бидат поставени на нивните сервиси и да бидат достапни до сите корисници со само еден клик.